Vers. avizată

Precizare !

În cadrul măsurii M2/6B – „Îmbunătățirea vieții culturale, comunitare și turistice prin achiziționarea de dotări și echipamente pentru asociațiinu sunt eligibile cheltuielile cu construirea, modernizarea, reabilitarea clădirilor. Dacă un ONG/Unitate de Cult depune un proiect în care sunt incluse cheltuieli cu construirea, modernizarea, reabilitarea clădirilor acestea vor fi trecute la cheltuieli neeligibile, iar ca Anexă a Cererii de finanțare se vor atașa DALI - Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii  înoțit de :

-        Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente

-        Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.

 

Publicat la data de 22.08.2022

Avizat de către CDRJ Sibiu în data de 23.08.2022

Ghidul solicitantului măsura M2                                      Descarcă
Anexa 1 - Cerere de finanțare M2 Descarcă
Anexa 2 - Studiu de fezabilitate Descarcă
Anexa 3 - Recomandari analiza cost-beneficiu Descarcă
Anexa 4 - C11 Contract de Finanțare Descarcă
Anexa 5 - Fișa măsurii M2 Descarcă
Anexa 6 - Lista zonelor cu potențial turistic ridicat       Descarcă
 Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal  Descarcă
   
Metodologia de verificare  
   
F2.1. - Fișa de verificare a conformității M2 Descarcă
F2.2. - Fișa de evaluare a eligibilității M2 Descarcă
F2.3. - Fișa de verificare pe teren M2 Descarcă
F2.4. - Fișa de verificare a criteriilor de selecție M2 Descarcă
F 2.5. - Fișa informații suplimentare M2 Descarcă
 
 
Sesiuni activeParteneri ai diferitelor festivaluriJUHÉ al V.-lea -Festivalul crescătorilor de ovineJUHÉ al V.-lea -Festivalul crescătorilor de ovineFestivalul Castanelor, ediția al XV.-leaEvenimente de promovare a teritoriului GAL - 2018Festivalul Castanelor, ediția al XV.-leaTârgul de animale și Ziua fermierilor din valea HomoroadelorEvenimemnt de promovare, 2022 septembrieHomeStiriRapoarte de selecțieSesiuni activeSesiuni de finanțareCalendar evenimenteContact
Copyright © 2017 hkleader.ro
Asociatia GAL Homoród-Küküllő LEADER