Személyes adatok védelme

Tisztelt Tagok, Partnereink! 

 

Megalakulásunk óta több alkalommal is kaptak tőlünk információkat, tájékoztatókat a Homoród-Küküllő LEADER Egyesület tevékenységéről.

Egyesületünk komolyan veszi a birtokában lévő személyes adatok kezelését. 2018 május 25.-től lépett érvénybe az Európai Parlament új Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban adatvédelmi rendelet, angolul General Data Protection Regulation (GDPR), amely röviden a személyes adatok védelmét, szabad áramlását szabályozza. Ennek megfelelően a  Homoród-Küküllő LEADER Egyesület is igazodni fog a rendelet előírásaihoz.

Elérhetőségünk:

Homoród-Küküllő LEADER Egyesület

Székhely: Lövéte, 397 szám, Hargita megye

Tel.: 0746 199 143

E-mail: office@hkleader.ro

A Homoród- Küküllő LEADER Egyesület a következő kategóriákba tartozó fizikai személyek személyes adatait dolgozza fel:

- a Vidékfejlesztési programból finanszírozást igénylő és finanszírozásban részesült szervezetek képviselői

- külső beszállítók és szolgáltatók képviselői, akik közvetlen vagy közvetett kapcsolatban állnak a Homoród- Küküllő LEADER Egyesülettel

- a média képviselői  

A Homoród-Küküllő LEADER Egyesület, a fizikai személyek személyes adatainak feldolgozására és szabad áramlására vonatkozó 679/2016. számú EU-s rendelet 6. cikkelyének megfelelően törvényesen használja fel az Ön személyes adatait:

- "az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez"

- "az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges"

-"az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges"

-" az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges"

A Homoród-Küküllő LEADER Egyesület birtokában lévő személyes adatok a Helyi Fejlesztési Stratégia kivitelezése érdekében, a ránk vonatkozó szabályozások és rendeleteknek megfelelően a következő tevékenységekre lesznek felhasználva (a felsorolás nem teljes körű): 

- finanszírozási kérelmek fogadása, átvétele,

- finanszírozási kérelmek ellenőrzése,

- kifizetési kérelmek ellenőrzése,

- támogatható projektek kiválasztása,

- szerződéses kötelezettségek megállapítása,

- terepellenőrzések,

- jelentések készítése az intézkedések kivitelezéséről

- a Helyi Fejlesztési Stratégia népszerűsítése és a térség lakóinak tájékoztatása

 

A finanszírozási kérelemmel és a finanszírozási szerződéssel kapcsolatos, valamint a törvényi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos tevékenységek megkönnyítése érdekében, az általunk birtokolt adatokat megosztjuk közigazgatási szervekkel, egy harmadik féllel vagy meghatalmazott személlyel.

Egyes esetekben felhasználjuk az Ön személyes adatait, de kizárólag az Ön előzetes beleegyezésével. Ezekben az esetekben, külön kérjük az Ön beleegyezését írott formában, a személyes adatainak felhasználását megelőzően. Utólag, ezt a beleegyezést visszavonhatja az office@hkleader.ro   e-mail címre küldött levelével. Az Ön beleegyezésének visszavonása nem fogja befolyásolni az azt megelőző adatfelhasználások törvényességét.

 Abban az esetben, amikor eleget kell tegyünk a törvényi kötelezettségeknek vagy a szerződéses kötelezettségeknek, az érintett köteles az általunk kért személyes adatait átadnia. Ellenkező esetben nem tudjuk vele a szerződéses viszonyt fenntartani, illetve a ránk eső kötelezettségeket vállalni. Más esetekben a személyes adatok átadása nem kötelező, az érintett eldöntheti, hogy átadja vagy nem.

 

A Homoród-Küküllő LEADER Egyesület tevékenysége során gyűjtött és feldolgozott személyes adatokat a következő szervezeteknek adja át:

- Külső beszállító, szolgáltató vagy azok által megbízott szervezetek, akik közvetlen vagy közvetett módon vesznek részt a tevékenységeink megvalósításában (pl. IT szolgáltató, konzultáns szervezetek)

- operátorok, az arra jogosultak,  a törvény által feljogosított közigazgatási intézmények vagy a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökséggel szerződéses viszonyban álló ellenőrző intézmények

- az Európai Bizottság, a finanszírozási programok leellenőrzéséhez és utánkövetéséhez

Országon kívüli adatfelhasználás

Az Ön személyes adatait, az országon kívül, az Európai Bizottság intézményeinek kérésére, ellenőrzés és utánkövetés céljából adjuk ki.

A Homoród- Küküllő LEADER Egyesület által felhasznált személyes adatok annyi ideig lesznek tárolva, amennyi szükséges a törvényes és szerződéses kötelezettség vállalások teljesítéséhez, beleértve az archiválás törvény által előírt időtartamát is.

Az érintett fél jogai:

Az az érintett személy, akinek a személyes adatait a Homoród- Küküllő Egyesület tárolta és felhasználta tevékenységei során, a következő jogokkal rendelkezik:

- az érintett hozzáférési joga

- a helyesbítéshez való jog

- a törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

- az adatkezelés korlátozásához való jog

- az adathordozhatósághoz való jog

- a tiltakozáshoz való jog

- automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

- népszerűsítési és tájékoztatási célra adott beleegyezés visszavonására való jog

- panasz benyújtására való jog, a személyes adatkezeléseket ellenőrző szervezetekhez

- jogi lépések kezdeményezéséhez való jog

 

 

 

 

 

 

 
 
Aktív pályázati kiírásokFesztiválok társszervezőikéntJUHÉ- V. Birkatartó fesztiválXV. Szelídgesztenye fesztiválHomoródmenti Gazdanap és ÁllatvásárTájékoztató karaván- 2018XV. Szelídgesztenye fesztiválHomoródmenti Gazdanap és ÁllatvásárHomeEseménynaptárHírekElérhetőség
Copyright © 2017 hkleader.ro
GAL Homoród-Küküllő LEADER Egyesület