Erasmus+

A projekt keretében megszületett kézikönyv pdf változata letölthető innen:

A közösségi tervezés maratonja: A szociális Hackathon közösségfejlesztő változata

Projektünk zárókonferenciája Budapesten, oline előadás

https://livestream.com/accounts/2843215/events/9880925?fbclid=IwAR3ujWxbP75sPs0prrLnAGBh3J43lkaPFHMCZUJpHP_aynq_Bm2Tvuqy5Q4

 

VOX FM interjú Vidékfejlesztési Maratonról

https://soundcloud.com/imre-torok-539127853/vox-fmvidekfejlesztesimaraton-beharngozo-2021-05-25-13-00-01 

 

Székelyhon hírportálon megjelent cikk a Vidékfejlesztési Maratonról:

https://www.google.com/url?q=https://szekelyhon.ro/aktualis/negyvennyolc-oras-otletmaratonra-keszulnek-kapolnasfaluban&sa=D&source=hangouts&ust=1624092809942000&usg=AFQjCNEmgwVFq3FZCm0oTyBhj2ErVMKd8w 

 

Prima Rádió interjú Lázár Lászlóval a Vidékfejlesztési Maratonról

https://soundcloud.com/imre-torok-539127853/prima-radio-elso 

 

Marosvásárhelyi rádió interjú a Vidékfejlesztési Maraton résztvevőivel és Lázár Lászlóval

https://soundcloud.com/imre-torok-539127853/210531-i-videkfejlesztesi-maraton-kapolnasfaluban 

 

Marosvásárhelyi rádió interjú Lázár Lászlóval a Vidékfejlesztési Maratonról

https://soundcloud.com/imre-torok-539127853/210525-lazar-laszlo-a-homorod-kukullo-leader-egyesulet-vezetoje-videkfejlesztesi-maraton

 

 

2021. április 22., Pre-esemény Gagyban

 

Szakmai összefoglaló:

 Április 22-én Gagy falu kultúrotthonában került sor a 3. Előeseményre a Vidékfejlesztési Maraton kapcsán. Itt a mentorokon és a szervező csapaton kívül 19 személy vett részt. Ennek az eseménynek az előkészítése jóval több energiát vett igénybe. Ezen 5 településből, akiknek képviselőik erre az eseményre voltak meghívva, a február 17-i bővített vezetőtanácsi gyűlésen csak két polgármester vagy annak küldöttje vett részt, így a másik 3 településről nem akartak gyűlni az emberek, hogy részt vegyenek az előeseményen. Ezért egy újabb személyes megkeresésre volt szükség, amelynek segítségével motiválttá tudtuk tenni a 3 polgármestert is, így sikerült minden községet megszólítani.

A folyamatot ugyanúgy terveztük, mint eddig, de itt a köszöntő beszéd után, amelyet a helyi unitárius tiszteletes tartott a polgármester felkérésére, szükséges volt a Vidékfejlesztési Maraton rövidke bemutatására, és azután tértünk vissza a megszokott forgatókönyvre és jutottunk el a csoportok kialakításához. Itt csak 3 csoportot alakítottunk ki és 3 toborzó beszédet hallgattunk meg. Bár a kultúrotthon itt sem volt túlfűtve, mégis jó dinamikával indult a motivációs légkör.

Ezen az eseményen kitűnt nagyon, hogy figyelni kell arra, hogy a megfelelő karakterű mentort tegyük az olyan csapatokhoz, ahol nagyon markáns véleménnyel bíró személyekből áll össze a csapat, ugyanis könnyen elmehet nem kívánt irányba is a folyamat. Ezért érdemes hallgatni az ösztöneinkre is, és éberen kell figyelni az elejtett kifejezésekre.

A rendezvény végén megnyitottuk a regisztrációt a május végén sorra kerülő Vidékfejlesztési Maratonra.

Az esemény motivált emberek távozásával zárult.

2021. április 13., Pre-esemény Homoródszentmártonban

Szakmai összefoglaló:

 Az április 13-án megtartásra kerülő, az első Vidékfejlesztési Maraton második  Előeseménye sokban hasonlított és sokban különbözött a márciusban Kisgalambfalván megtartott előeseményre.

Ezen az eseményen a mentorokon és a szervező csapaton kívül 23 helyi érdeklődő vett részt az 5 községből.  Az esemény ívét igyekeztünk ugyanúgy szervezni mint Kisgalambfalván, vagyis:

Az Pre-esemény lezajlása:

-        Bemutattuk az egyesület eddigi munkáját, és azt a folyamatot, hogy a tervezésből miként lesz megvalósult álom, amelynek illusztrálására megvalósított projektekről szóló képeket használtunk.

-        Az egyesület bemutatása után, felvázoltuk az előttünk álló folyamatot (pre-esemény és vidékfejlesztési maraton, valamint a következő időszak fejlesztési tervének elkészítésének időszerűségét) és arra kértük a jelenlévőket, hogy vegyenek részt ebben, de csak akkor ha jól érzik magukat.

-        Bemutattuk a az egyesület Jövőképét öt tematikára bontva, amelyek:  Az  ifjúság szocializációja a hagyomány és a helyi kultúra alapján, Helyi szolgáltatások és idegenforgalom, Helyi termék, Helyi erőforrások fenntartható működtetése, Családalapú helyi aktív közösségek.

-        A 23 helyi embert 4 csoportra osztottuk és minden csoport mellé két mentort rendeltünk segítőnek. A csoport kialakításánál figyelembe vettük, hogy lehetőleg egy községből csak egy ember vegyen részt a csoportban.

-         A csoportok dolga az volt, hogy egy óra alatt találjanak olyan akadályokat(problémákat), amelyek a jövőkép megvalósulása útjában vannak és amely őket személyesen is érinti.  Ennek az akadálynak az elhárítása érdekében csapatalakítás szándékával kellett tartsanak annyi toborzóbeszédet (pitching), amennyit jónak láttak. Végül mind a 4 csoport egy-egy toborzóbeszédet tartott, melyeket kielemeztünk, és felhívtuk a figyelmüket arra, hogy ez a 2 perces toborzóbeszéd nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az azt tartó személy tud-e csapatot alkotni arra, hogy az általa képviselt akadály elháruljon a jövőkép útjából.

-        Azzal a feszültséggel engedtük útjukra a résztvevőket, hogy rajtuk is múlik a jövő.

Fontos kiemelnünk, hogy sokkal nehezebben indult be a motivációs légkör, mint az előző alkalommal. Gondolom, hogy ehhez az is hozzájárult, hogy míg az előző alkalommal egy frissen felújított kultúrotthon barátságos légkörét élvezhettük, addig Homoródszentmártonban, egy picit hidegbe érkeztünk és a tér sem volt épp olyan kedves hangulatú. Említést érdemel az is, hogy itt a mentoroknak tartott képzéstől jóval hosszabb idő telt el, mint előző alkalommal, így bennük is több bizonytalanság volt, bár azok a mentorok akik az előző alkalommal is részt vettek az előeseményen, nagyon várták már, hogy miként alakulnak a csoportok. Miután a csoportos beszélgetés beindult, egyre pörgősebbé vált az esemény. A végén igencsak jólsikerült 4 toborzó beszédet hallgathattunk meg. Ezek után kérdések tisztázására is sor került, mint: Mi a csapat dolga, aki díjat kapott? Ki gondozza a felmerült ötleteket és ki valósítsa meg őket?  Miként fognak kialakulni a csapatok? Bár ezeket a dolgokat az esemény első részében elmondtuk, mégis miután a résztvevők a folyamat által érintetté váltak akkor tartották fontosnak, hogy ezt megbeszéljük.

 

Összegezve igen hasznos tapasztalatokkal bővültünk és úgy találtuk, hogy az összes résztvevő motiváltabban tért haza, mint ahogyan érkezett.

                                       

2021. március 24. Pre-esemény Kisgalambfalván

Rövid szakmai összefoglaló:

 A Pre-eseményre való felkészülés az Homoród-Küküllő Leader egyesület tervezési területéhez tartozó önkormányzatok bevonásával történt. Az egyesület február 17-én megtartott bővített Vezetőtanácsi gyűlés keretében a jelenlévő 11 polgármester arra kérte az egyesület ügyvezetését, hogy addig ne kezdjen toborozni interjúzás révén embereket a térségből a pre-eseményre és a Vidékfejlesztési maratonra, amig minden önkormányzat nem próbálja, meg, hogy saját községből beszervezzen ezen eseményre 5-5 főt. A folyamat segítésére összeállítottunk egy rövid leírást arról, hogy miként fog lezajlani a Pre-esemény és a Vidékfejlesztési maraton, valamint annak célját is röviden összefoglaltuk. Ez a dokumentum tartalmazta az egyesület által megfogalmazott térségi jövőképet, aminek megvalósításához kellet csatlakozzanak azok akiknek sikerül felkelteni az érdeklődésüket. Az első pre-eseményre 2021 március 24-én került sor 5 község 31 falujának részvételével. Ezekből a településekből összesen 17 helyi érdeklődő vett részt a pre-eseményen, akikkel az előkészítés fázisában a polgármestereken és más helyi de a Leader egyesülethez közel álló embereken kívül az egyesület képviselői is folytattak telefonos beszélgetést.

Az Pre-esemény lezajlása:

-        Bemutattuk az egyesület eddigi munkáját, és azt a folyamatot, hogy a tervezésből miként lesz megvalósult állom, amelynek illusztrálására megvalósított projektekről szóló képeket használtunk .

-        Az egyesület bemutatása után, felvázoltuk az előttünk álló folyamatot (pre-esemény és vidékfejlesztési maraton, valamint a következő időszak fejlesztési tervének elkészítésének időszerűségét) és arra kértük a jelenlévőket, hogy vegyenek részt ebben, de csak akkor ha jól érzik magukat.

-        Bemutattuk a az egyesület Jövőképét öt tematikára bontva amelyek:  Az  ifjúság szocializációja a hagyomány és a helyi kultúra alapján, Helyi szolgáltatások és idegenforgalom, Helyi termék, Helyi erőforrások fenntartható működtetése, Családalapú helyi aktív közösségek.

-        A 17 helyi embert 4 csoportra osztottuk és minden csoport mellé két mentort rendeltünk segítőnek. A csoport kialakításánál figyelembe vettük, hogy lehetőleg egy községből csak egy ember vegyen részt a csoportban.

-         A csoportok dolga az volt, hogy egy óra alatt találjanak olyan akadályokat(problémákat), amelyek a jövőkép megvalósulása útjában vannak és amely őket személyesen is érinti.  Ennek az akadálynak az elhárítására érdekében csapatalakítás szándékával kellett tartsanak annyi toborzóbeszédet (pitching), amennyit jónak láttak. Végül összesen a 4 csoport 5 toborzóbeszédet tartott, melyeket kielemeztünk, és felhívtuk a figyelmüket arra, hogy ez a 2 perces toborzóbeszéd nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az azt tartó személy tud-e csapatot alkotni arra, hogy az általa képviselt akadály elháruljon a jövőkép útjából.

-        Azzal a feszültséggel engedtük útjukra a résztvevőket, hogy rajtuk is múlik a jövő.

A rendezvény nagyon jó hangulatban telt, a jelenlévők aktívan részt vettek a folyamatokban. A tervezett időkeret kevésnek bizonyult, nem volt mód utólagos vitára, ugyanis 10-re haza kellett érni a kijárási tilalom miatt. A következő találkozót, legalább egy órával hosszabbra tervezzük. A résztvevők megérezték a dolog lényegét, és megértették a Vidékfejlesztési Maraton folyamatát, mint csapatépítés, mentorok szerepe. A mentorok szakmai fejlődésében is sokat segített a találkozó, ugyanis itt már ők kellett a dolgozzanak, mi csak felügyeltük a folyamatokat.

A pre-esemény megtartása kihagyhatatlanak bizonyult a folyamatból. Szükséges a felkészülés a részvevőknek, hogy tudjanak toborzó beszédet tartani.

A folyamat eredményességét, majd a májusi Vidékfejlesztési Maratonra történő bejelentkezők számával tudjuk lemérni.

 

 

2020. november 4.-én a VOX FM rádióban adott interjút Lázár László, a Homoród-Küküllő LEADER Egyesület ügyvezető igazgatója az ERASMUS + programban kivitelezés alatt álló projektünkről.

Ezen a linken érhető el a hangfelvétel: https://soundcloud.com/imre-torok-539127853/lazar-laszlo-leader-vox-interju-audiotrimmercom

 

 

Elkészült a projektünk közös webfelülete: 

https://kofe.hu/szakmai-programjaink/szocialis-hackathon/?fbclid=IwAR10wnBNHLMOeDtQpjBnWhhXdS96_3UnF_k73-T2eTK7NIC3gEHOwuro3E4

A Homoród-Küküllő LEADER Egyesület partnerként részt vesz az Erasmus+ programban megvalósuló Szociális Hackathon - a leghátrányosabb helyzetű kistérségek közösség alapú fejlesztése  elnevezésű nemzetközi projektben.  A partnerséget 5 szervezet alkotja: Közösségfejlesztők Egyesülete (Magyarország) a projekt koordinátora, Fogadó Észak-Abaúji Közösségfejlesztők Köre Egyesület (Magyarország), Voruma Arenduskeskus (Észtország), Humán Reform Alapítvány (Románia) és mi, a Homoród Küküllő LEADER Egyesület.

A projekt célja egy olyan közösség és vidékfejlesztési módszer elsajátítása és meghonosítása a partnerszervezetek térségében, amelyet Észtországban hatékonyan alkalmaznak a helyi jellegű problémáik megoldására. A Hackathon módszer mára nagy népszerűségnek örvendő esemény Észtországban, amelyre előszeretettel jelentkeznek az észt emberek, aktívan részt szeretnének vállalni saját térségük problémáinak enyhítésében. A módszer lényege abban áll, hogy azok a résztvevők, akik megoldást keresnek saját problémájukra, a közönség előtt 3 percben bemutatják azt és utána partnereket keresnek, akikkel közösen kitalálják a megoldást. Ez az esemény 48 órás, tehát a csapatoknak 48 óra alatt kell olyan kész megoldással előállni, amely teljesen életképes, kivitelezhető. 

A projekt első közös tevékenysége 2020. január 7-10 közt került megszervezésre Budapesten. Itt írták alá a tagszervezetek a partnerségi megállapodást és kezdték el körvonalazni az észtországi tanulmányutat a Hackathon rendezvényre. A január és február hónapok az észtországi út megszervezésével teltek, ami a március 12-14 között megszervezésre kerülő Hackathonnal ér majd véget Vörumaa megyében.

Az észtországi tanulmányutunk

Március 9-én érkeztünk meg az észt fővárosba Tallinnba, érkezésünk után nem sokkal találkozónk volt a Tallini Egyetemen (Tallinna Ülikool) Bugarszki Zsolttal, aki az egyetem tanára és jó ismerője a Hackathon rendezvénynek és módszernek.  Bugarszki Zsolt röviden ismertette az országot, a társadalmat, gazdasági és szociális helyezetet.

Tanulmányutunk második napjának reggelén meglátogattunk a Technopol tudományos és innovációs üzleti központot. Ez az észt Szilícium-völgy. Ebben a központban többnyire az IT szektorban dolgozó startup-ok dolgoznak. Az épület körbejárása után, kísérőnk Kristina bemutatta a Helpific projektet. Ez egy észt fejlesztésű platform, amelyen keresztül azok az emberek kérhetnek segítséget, akiknek támogatásra van szükségük az önálló életvitelük kialakításához.

               Ez egy futárrobot 

Ennek a napnak a délutánján visszatértünk a Tallini Egyetemre, ahol Bugarszki Zsolt mélyrehatóan bemutatta nekünk a Hackathon rendezvényt. Megbeszéltük a főbb pontokat, amikre mindenképp figyeljünk az esemény alatt és a menetrendet.

Harmadik nap meglátogattuk a Telliskivi negyedet. Kísérőnk elmondása szerint innen indult útjára a Hackathon a Lift99 szervezet kezdeményezésére. Ebben a negyedben főként szociális vállalkozások működnek ízlésesen kidekorált régi ipari épületekben. Meglátogattuk a Mondo Crafts szociális vállalkozást. A szervezet humanitárius segélyezéssel, globális oktatással, fejlesztési együttműködéssel foglalkozik. Több országban tevékenykednek és segítik az ott élők boldogulását.

                                                                                                              

Harmadik napunk délutánján indultunk Vorumaa megyébe, hogy részt vegyünk a Hackathonon. Több mint 3 óra autóbuszozás után, este 8 órára értünk Vöruba, ahol már várt a szállásadónk. 

Negyedik nap délelőttjén az észt partner meglátogatása volt a tervünkben, de ez már nem jöhetett létre, mivel a Koronavírus miatt vészhelyzetet jelentettek be Észtországban. Akkor tudtuk meg, hogy a Hackathont is lefújták. Gyorsan úgy döntöttünk, hogy mielőbb megszervezzük a hazautunkat, mivel nem volt értelme tovább maradnunk.

Észtországi tanulmányutunk így nem volt teljes, de nem volt hiábavaló. Hazautazásunk után a projekt partnersége úgy döntött, hogy folytatja a projektet és online módon ismerjük meg a gyakorlatban is ezt a módszert. Jelenleg ennek a szervezése van folyamatban.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Aktív pályázati kiírásokFesztiválok társszervezőikéntJUHÉ- V. Birkatartó fesztiválXV. Szelídgesztenye fesztiválHomoródmenti Gazdanap és ÁllatvásárTájékoztató karaván- 2018XV. Szelídgesztenye fesztiválHomoródmenti Gazdanap és ÁllatvásárBlogHomeEseménynaptárHírekElérhetőség
Copyright © 2017 hkleader.ro
GAL Homoród-Küküllő LEADER Egyesület