Vers. spre avizare
Ghidul solicitantului M1_6B versiune 1/2017 Descarcă
Anexa 1 - Cerere de finantare M1 Descarcă
Anexa 2 - Studiu de Fezabilitate Descarcă
Anexa 3 - Lista zonelor cu potențial turistic ridicat Descarcă
Anexa 4 - Recomandări analiză cost-beneficiu Descarcă
Anexa 5a - MODEL Contract de Finanțare 7.2 Descarcă
Anexa 5b - MODEL Contract de Finanțare 7.6 Descarcă
Anexa 6 - Fișa măsurii M1/6B
Descarcă
Anexa 7 - Rezultate finale Recensământul populației 2011 Tabelul  nr 3 Descarcă
Anexa 8 - Model Hotărâre consiliu local privind implementarea proiectului Descarcă

 

Metodologia de verificare

F 1.1 - Fișa de verificare conformitate M1 Descarcă
F 1.2 - Fișa de verificare eligibilitate M1 Descarcă
F 1.3 - Fișa de verificare pe teren M1 Descarcă
F 1.4 - Fișa de verificare a criteriilor de selecție M1 Descarcă
F 1.5 - Fișă informații suplimentare M1 Descarcă
 
 
Sesiuni activeVers. consultativăParteneri ai diferitelor festivaluriHomeStiriRapoarte de selecțieSesiuni activeSesiuni de finanțareCalendar evenimenteContact
Copyright © 2017 hkleader.ro
Asociatia GAL Homoród-Küküllő LEADER