Vers.

CLARIFICARE! - Notă de clarificare privind termenul de ABSOLVENT - Descarcă

 IMPORTANT!!!!!

Data limită de depunere spre avizare de către GAL a Planurilor de afaceri  este prelungită până la data de 5 septembrie 2017, ora 12,00

 

Publicat la data de 21.07.2017.  
   
Ghidul solicitantului M6 versiune 1_2017
Descarcă
Anexa 1 - Cererea de finanțare Descarcă
Anexa 2 - Model Plan de afacere Descarcă
Anexa 3 - Contract de finanțare Descarcă
Anexa 5 - Fișa măsurii M6 Descarcă
Anexa 6.1 - Declarație încadrare în categoria de micro-întreprindere și întreprindere mică Descarcă
Anexa 6.2 - Declarație privind respectarea regulii de cumul (minimis) Descarcă
Anexa 6.3 - Declarație cu privire la neîncadrarea în firme în dificultate Descarcă
Anexa 6.4 - Declarație că solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M 02 Descarcă
Anexa 7 - Lista codurilor CAEN eligibile M6 Descarcă
Anexa 8 - Declarație pe propria răspundere Descarcă
Anexa 9 - Lista zonelor cu potențial turistic ridicat Descarcă
Anexa 10 - Lista zonelor cu destinații eco-tusitice Descarcă
Anexa 11 - Lista ariilor naturale protejate Descarcă
Anexa 12 - Instrucțiuni evitare condiții artificiale Descarcă

Metodologia de verificare:

F 6.1 - Fișa de verificare a conformității M6 Descarcă
F 6.2 - Fișa de verificare eligibilitate M6 Descarcă
F 6.3 - Fișa de verificare pe teren M6 Descarcă
F 6.4 - Fișa de verificare a criteriilor de selecție M6 Descarcă
F 6.5 - Fișa informații suplimentare M6 Descarcă
Metodologia de verificare a Planului de afaceri de către Comisia de avizare Descarcă

 Documente de verificare în format WORD:

F 6.1 - Fișa de verificare a conformității M6 Descarcă
F 6.2 - Fișa de verificare eligibilitate M6 Descarcă
F 6.3 - Fișa de verificare pe teren M6 Descarcă
F 6.4 - Fișa de verificare a criteriilor de selecție M6 Descarcă
F 6.5 - Fișa informații suplimentare M6 Descarcă
   
 
 
Sesiuni activeParteneri ai diferitelor festivaluriJUHÉ al V.-lea -Festivalul crescătorilor de ovineJUHÉ al V.-lea -Festivalul crescătorilor de ovineHomeStiriRapoarte de selecțieSesiuni activeSesiuni de finanțareCalendar evenimenteContact
Copyright © 2017 hkleader.ro
Asociatia GAL Homoród-Küküllő LEADER