Program de achiziții

 06.12.2017.

Nr. înreg.: 04HKL061217/06.12.2017

Invitație Cerere de ofertă

Asociația GAL Homorod-Kukullo LEADER cu sediul în comuna Lueta nr. 397, jud. Harghita, cod fiscal: 36519956, nr. tel. 0746-199-143, reprezentat prin Lázár László, director executiv, în calitate de achizitor, în vederea funcționării Asociației GAL Homorod-Kukullo LEADER în cadrul proiectului ”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” nr. contract de finanțare: C19401178011672115725/12.01.2017, invită Operatorii Economici interesați să depună oferte în vederea atribuirii contractului de furnizare pentru „Servicii de asigurare RCA și servicii de asigurare opțională CASCO”, cu următoarele specificații tehnice: Cod CPV: 66516100-1, 66514110-0

Termen de depunere a ofertei: 13.12.2017

Durata contractului: de la data semnării contractului, cu condiția avizării de CRFIR Alba Iulia până la 31.12.2018

Valoarea estimată a achiziției: 3.600,00 RON, 793,12 EURO

Oferta de preț trebuie să conțină următoarele informații:
- să fie exprimat în lei fără TVA, valoarea totală să fie menționată și cu TVA
- să conține denumirea și adresa ofertantului, să fie înregistrată, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al Operatorului economic
- valabilitatea ofertei 10 zile de la data emiterii

Criteriul de atribuire: oferta cu prețul cel mai scăzut

Adresa de depunere:
Comuna Lueta nr. 397, jud. Harghita, cod poștal: 537140/office@hkleader.ro
Operatorul economic trebuie să depună împreună cu oferta:
- Certificatul constatator detaliat în original, valabil la emiterea ofertei, dar nu mai vechi de 6 luni.

Invitație cerere de ofertă în format PDF

 06.12.2017.

 Nr. înreg.: 02HKL061217 din 06.12.2017

 Programul de achiziții pentru proiect – MODIFICAT

 

Autoritatea contractantă: ASOCIAȚIA GAL HOMOROD-KUKULLO LEADER

 Sub-Măsura 19.4 ” Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”

 Nr. Contract de Finanțare:C19401178011672115725/12.01.2017

 Perioada: 2017-2019

 Curs BCE EUR/RON la data de 02.01.2017: 4,539

 

Nr. crt.

Obiectul achiziției

Capitol bugetar

Tip de cheltuială

Cod CPV

Valoarea estimată fără TVA (RON și EURO)

Procedura aplicată

Data estimată pentru începerea procedurii

Data estimată pentru finalizarea procedurii

1

Servicii financiar-contabile

Capitolul II

Servicii

79211000-6

27.200,00 RON

5.992,50 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2019

2

Servicii de audit financiar

Capitolul II

Servicii

79212100-4

14.000,00 RON

3.084,37 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2019

3

Achiziționare echipamente IT, mobilier și tehnică de birou

Capitolul III

Furnizare

42964000-1

24.000,00 RON

5.287,50 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2019

4

Achiziționare birotică, papetărie, consumabile și echipamente de birou

Capitolul III

Furnizare

42964000-1

6.808,50 RON

1.500,00 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2019

5

Achiziționare mijloc de transport și jante cu anvelope de iarnă

Capitolul III

Furnizare

34110000-1

81.702,00 RON

18.000,00 EURO

Achiziție directă

01.07.2017

31.12.2019

6

Servicii de asigurare RCA și servicii de asigurare opțională CASCO

Capitolul III

Servicii

66516100-1

66514110-0

3.600,00 RON

793,13 EURO

 

Achiziție directă

06.12.2017

31.01.2018

7

Servicii de elaborare și tipărire a materialelor informative și promovare

 

Capitolul V

Servicii

79800000-2

12.000,00 RON

2.643,75 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2019

8

Servicii de creare, întreținere, actualizare dezvoltare pagină web, respectiv servicii de hosting și întreținere baze de date

Capitolul V

Servicii

72413000-8

72540000-2

72415000-2

4.000,00 RON

881,25 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2019

9

Servicii de organizare a activităților de animare

Capitolul V

Servicii

79952000-2

54.468,00 RON

12.000 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2019

10

Achiziționare corturi   personalizate de tip pavilon

Capitolul VI

Furnizare

39522530-1

17.248,20 RON

3.800,00 EURO

Achiziție directă

01.01.2018

31.12.2019

 

06.12.2017.

 Nr. înreg.: 03HKL061217 din 06.12.2017

 

Programul anual de achiziții pentru proiect – MODIFICAT

Autoritatea contractantă: ASOCIAȚIA GAL HOMOROD-KUKULLO LEADER

Sub-Măsura 19.4 ” Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”

Nr. Contract de Finanțare:C19401178011672115725/12.01.2017

Perioada: anul 2017

 Curs BCE EUR/RON la data de 02.01.2017: 4,539

 

Nr. crt.

Obiectul achiziției

Capitol bugetar

Tip de cheltuială

Cod CPV

Valoarea estimată fără TVA (RON și EURO)

Procedura aplicată

Data estimată pentru începerea procedurii

Data estimată pentru finalizarea procedurii

1

Servicii financiar-contabile

Capitolul II

Servicii

79211000-6

27.200,00 RON

5.992,50 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2019

2

Servicii de audit financiar

Capitolul II

Servicii

79212100-4

14.000,00 RON

3.084,37 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2019

3

Achiziționare echipamente IT, mobilier și tehnică de birou

Capitolul III

Furnizare

42964000-1

24.000,00 RON

5.287,50 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2019

4

Achiziționare birotică, papetărie, consumabile și echipamente de birou

Capitolul III

Furnizare

42964000-1

3.900,00 RON

859,22 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2017

5

Achiziționare mijloc de transport și jante cu anvelope de iarnă

Capitolul III

Furnizare

34110000-1

81.702,00 RON

18.000,00 EURO

Achiziție directă

01.07.2017

31.12.2019

6

Servicii de asigurare RCA și servicii de asigurare opțională CASCO

Capitolul III

Servicii

66516100-1

66514110-0

3.600,00 RON

793,13 EURO

 

Achiziție directă

06.12.2017

31.01.2018

7

Servicii de elaborare și tipărire a materialelor informative și promovare

 

Capitolul V

Servicii

79800000-2

8.600,00 RON

1894,69 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2017

8

Servicii de creare, întreținere, actualizare dezvoltare pagină web, respectiv servicii de hosting și întreținere baze de date

Capitolul V

Servicii

72413000-8

72540000-2

72415000-2

4.000,00 RON

881,25 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2019

9

Servicii de organizare a activităților de animare

Capitolul V

Servicii

79952000-2

18.156,00 RON

4.000,00 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2017

 

06.10.2017.

Nr. înreg.: 02HKL061017 din 06.10.2017

 

Programul de achiziții pentru proiect – MODIFICAT

 

Autoritatea contractantă: ASOCIAȚIA GAL HOMOROD-KUKULLO LEADER

Sub-Măsura 19.4 ” Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”

Nr. Contract de Finanțare:C19401178011672115725/12.01.2017

Perioada: 2017-2019

Curs BCE EUR/RON la data de 02.01.2017: 4,539

Nr. crt.

Obiectul achiziției

Capitol bugetar

Tip de cheltuială

Cod CPV

Valoarea estimată fără TVA (RON și EURO)

Procedura aplicată

Data estimată pentru începerea procedurii

Data estimată pentru finalizarea procedurii

1

Servicii financiar-contabile

Capitolul II

Servicii

79211000-6

27.200,00 RON

5.992,50 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2019

2

Servicii de audit financiar

Capitolul II

Servicii

79212100-4

14.000,00 RON

3.084,37 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2019

3

Achiziționare echipamente IT, mobilier și tehnică de birou

Capitolul III

Furnizare

42964000-1

24.000,00 RON

5.287,50 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2019

4

Achiziționare birotică, papetărie, consumabile și echipamente de birou

Capitolul III

Furnizare

42964000-1

6.808,50 RON

1.500,00 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2019

5

Achiziționare mijloc de transport și jante cu anvelope de iarnă

Capitolul III

Furnizare

34110000-1

81.702,00 RON

18.000,00 EURO

Achiziție directă

01.07.2017

31.12.2019

6

Servicii de elaborare și tipărire a materialelor informative și promovare

 

Capitolul V

Servicii

79800000-2

12.000,00 RON

2.643,75 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2019

7

Servicii de creare, întreținere, actualizare dezvoltare pagină web, respectiv servicii de hosting și întreținere baze de date

Capitolul V

Servicii

72413000-8

72540000-2

72415000-2

4.000,00 RON

881,25 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2019

8

Servicii de organizare a activităților de animare

Capitolul V

Servicii

79952000-2

54.468,00 RON

12.000 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2019

9

Achiziționare corturi   personalizate de tip pavilon

Capitolul VI

Furnizare

39522530-1

17.248,20 RON

3.800,00 EURO

Achiziție directă

01.01.2018

31.12.2019

 

Program de achiziții 06_10_17 - în format PDF

 

15.02.2017.

Nr. înreg.: 04HKL150217 din 15.02.2017

 

Programul anual de achiziții pentru proiect – INIȚIAL

 

Autoritatea contractantă: ASOCIAȚIA GAL HOMOROD-KUKULLO LEADER

Sub-Măsura 19.4 ” Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”

Nr. Contract de Finanțare:C19401178011672115725/12.01.2017

Perioada: anul 2017

Curs BCE EUR/RON la data de 02.01.2017: 4,539

Nr. crt.

Obiectul achiziției

Capitol bugetar

Tip de cheltuială

Cod CPV

Valoarea estimată fără TVA (RON și EURO)

Procedura aplicată

Data estimată pentru începerea procedurii

Data estimată pentru finalizarea procedurii

1

Servicii financiar-contabile

Capitolul II

Servicii

79211000-6

27.200,00 RON

5.992,50 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2019

2

Servicii de audit financiar

Capitolul II

Servicii

79212100-4

14.000,00 RON

3.084,37 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2019

3

Achiziționare echipamente IT, mobilier și tehnică de birou

Capitolul III

Furnizare

42964000-1

24.000,00 RON

5.287,50 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2019

4

Achiziționare birotică, papetărie, consumabile și echipamente de birou

Capitolul III

Furnizare

42964000-1

3.900,00 RON

859,22 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2017

5

Achiziționare mijloc de transport

Capitolul III

Furnizare

34110000-1

81.702,00 RON

18.000,00 EURO

Achiziție directă

01.07.2017

31.12.2019

6

Servicii de elaborare și tipărire a materialelor informative și promovare

 

Capitolul V

Servicii

79800000-2

8.600,00 RON

1894,69 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2017

7

Servicii de creare, întreținere, actualizare dezvoltare pagină web, respectiv servicii de hosting și întreținere baze de date

Capitolul V

Servicii

72413000-8

72540000-2

72415000-2

4.000,00 RON

881,25 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2019

8

Servicii de organizare a activităților de animare

Capitolul V

Servicii

79952000-2

18.156,00 RON

4.000,00 EURO

Achiziție directă

15.02.2017

31.12.2017

Program de achiziții 15_02_17 - în format PDF

 
 
Vers. consultativăParteneri ai diferitelor festivaluriHomeStiriRapoarte de selecțieSesiuni activeSesiuni de finanțareCalendar evenimenteContact
Copyright © 2017 hkleader.ro
Asociatia GAL Homoród-Küküllő LEADER